E P

Boder av høy kvalitet

  • Bodene er frostfrie og tørre.
  • Ingen innsyn i bodene.
  • Høyde er min 2,65 meter.
  • Vegger og dører av stål uten innsyn.
  • Klimakontroll med kontrollert temperatur og luftfuktighet i lageret.
  • Du kan sette inn hyller i boden – obs. må ikke skrues i veggene!
  • Området er overvåket og innehar god sikkerhet.

Sikkerhet og betjening

NokasVi har avtale med vaktselskapet NOKAS. Det medfølger at området og boder er video-overvåket. Det er adgangskontroll med kodenøkkel. Selvbetjening mellom kl 07.00 -22.00 alle dager.

Vi er tilgjengelig på tlf: 466 48 644 eller innboks@ekstrabod.no

Forsikring

Leietaker er selv ansvarlig for å forsikre sine eiendeler som lagres i lageret. Kontakt ditt forsikringsselskap for å avklare detaljene som gjelder din forsikring.

Leietid og betaling

Minimum leietid er 1 måned.
Forskuddsleie første måned med nettbetaling ved avtaleinngåelse via vårt bookingsystem. Deretter forhåndsbetaling med fast trekk fra bank eller ved betaling av faktura sendt pr e-post. Papirfaktura har fakturagebyr kr 56,-

Norsk Drift og Veldikehold som utleier har rett til å innhente kredittopplysninger om kunden før kontrakten godkjennes. Utleier forbeholder seg retten til å avvise Kunden (annulere inngått avtale) dersom Kunden ikke anses for å være kredittverdig.

Boden må sies opp senest 15. i måneden før utflytting ellers fornyes avtalen automatisk en mnd av gangen.

Plassberegning

Kvadratmeter delt på 3 = kubikkmeter. Dvs. Hvis du har flyttelass fra en leilighet på 60 m2, trenger du 20 kubikkmeter lagerplass til eiendelene dine.

Dette er en vanlig brukt tommelfingerregel. Dette er også litt avhengig av om du skal ha god tilgang til tingene dine eller stable en bod helt fullt.Prøv også vår volumkalkulator eller ta kontakt for en vurdering av plassbehov.

Dette kan ikke lagres i bodene

Følgende objekter må ikke lagres i våres boder!
Brannfarlig gods - Eksplosiver - Matvarer - Varer som avgir lukt - Giftige materialer

Priser

M3Pris pr. M3Pris pr. mnd.
4 kr 100,- kr 400,-
5,3 kr 100,- kr 530,-
8 kr 100,- kr 800,-
10,6 kr 100,- kr 1060,-
13 kr 100,- kr 1170,-
16 kr 100,- kr 1600,-
17 kr 100,- kr 1700,-
18,5 kr 100,- kr 1850,-
21 kr 100,- kr 2100,-
26,5 kr 100,- kr 2650,-
32 kr 100,- kr 3200,-

Tilbud private og organisasjoner

Vi har rimelige priser fra 100,- pr m3. Prisene gjelder for private og organisasjoner. For bedrifter – ta kontakt!

Volumberegner

Firmaadresse

Norsk Drift og Vedlikehold
Florvågveien 109
5305 FLORVÅG
Org.nr: 997 887 476

Kontaktinfo.

Telefon: 466 48 644
innboks@ekstrabod.no

Lagerlokasjon

Strusshamnvegen 53
5302 STRUSSHAMN
3 minutter fra Askøy broen

Krokåsdalen 78
5302 STRUSSHAMN
2 minutter fra Askøy broen

Kart

Stort kart på Google Maps